آیا مصرف برخی داروها می تواند سبب چاقی و کبد چرب شود؟ پاسخ آری است. اما چگونه و با چه مکانیسمی این اتفاق می افتد؟ برخی سبب افزایش اشتها از طریق تاثیر بر مرکز سیری در مغز سبب چاقی می شوند. از خطرات دیگر چاقی ناشی از مصرف برخی داروها مثل افزایش فشار خون، بروز دیابت قندی و افزایش چربی های خون نباید غافل شد‌.
داروهای ضد افسردگی مثل آمی تریپتیلین سبب افزایش اشتها و چاقی می شوند. داروهای جدید مثل فلوکستین این عارضه را ندارند.
داروهای آنتی هیستامین مانند ستریزین در افزایش وزن موثرند.
برخی داروهای مصرفی در درمان سیکوز مانند ریسپریدین سبب چاقی می شوند. برخی از این داروها سبب مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو و در نتیجه چاقی می شوند.
مصرف داروهای ضد فشار خون مانند اتنولول هم گاهی سبب چاقی می شوند.
مصرف داروهای حاوی ترکیبات کورتن با خطر افزایش وزن، دیابت در نتیجه افزایش اشتها همراه است.
برخی داروهای ضد دیابت مانند پیوگلیتازون سبب حفظ مایعات بدن و افزایش وزن می شوند. متفورمین به عکس سبب کاهش وزن می شوند.
و در خاتمه داروی والپروئیک اسید که در درمان صرع استفاده می شود و داروی لیتیوم که در اختلالات خلقی استفاده می شود سبب چاقی می شوند.
نکته مهم: هرگز داروهای خود را به دلیل افزایش وزن به صورت سر خود قطع نکنند.