چند نفر را می شناسید که به راحتی با جایگزینی نوشابه رژیمی بجای نوشابه  وزن کم کرده باشند؟احتمالا بسیار نیستند.

مگر بدنبال دیگر تغییرات در شیوه زندگی ، چرا که انتخاب نوشیدنی های رژیمی بی فایده است.

نوشابه رژیمی- دقیقا چیست؟ نوشابه های رژیمی نوشابه های گازدارند.

که به جای شکر، آنها را با شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام، سیکلامات، ساخارین، آسه سولفام K-یا سوکرالوز شیرین میکنند.

تقریبا هر نوشیدنی معروف که با شکر شیرین شده اند در بازار دارای یک ورژن “سبک” و یا یک “رژیمی” است.

این نوشیدنی ها بدون کالری هستند که بطور تکنیکی باید به کاهش وزن افراد کمک  کنند و از بیماریهای مرتبط با قند همچون سندروم متبولیک و دیابت جلوگیری کنند.با این وجود، شواهدی برای فایده این نوشیدنی ها بطور کامل وجود ندارد.

سندرم متابولیک  گروهی از عوامل خطر برای بیماری هایی است که اغلب با هم رخ می دهند و احتمال ابتلا به دیابت، سکته مغزی و بیماری قلبی را افزایش می دهند. این بیماری با داشتن حداقل سه مورد از موارد زیر تعریف میگردد:

  • چاقی شکمی
  • قند خون ناشتای بالا
  • تری گلیسیرید بالا
  • پایین بودن HDL
  • فشار خون بالا

نوشیدن نوشابه های بدون کالری بجای نوشابه های قندی در برابر سندرم متابولیک مفید به نظر نمیرسد. در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، ۹۵۱۴ نفر که طی ۹ سال از نوشیدنی هایی با شیرین کننده های مصنوعی استفاده میکردند۳۴ درصد بیشتر در معرض سندرم متابولیک قرار داشتند.مطالعه دیگرافزایش احتمال سندرم متابولیک را تا ۳۶ درصد نشان داد و همچنین یک افزایش شدید خطر دیابت در مصرف کنندگان نوشابه های رژیمی .

مطالعات مشاهدی نشان دهنده ی ارتباط بین نوشابه رژیمی و سندرم متابولیک است که به بیماریهای جدی منجر میگردد.

نوشابه رژیمی، افسردگی و زایمان زود رس

بین نوشابه رژیمی و افسردگی یک ارتباط وجود دارد.

در یک مطالعه  انجام شده با  ۲۶۳۹۲۵ بزرگسال در محدوده سنی  ۵۱-۷۰ نشان داد، افرادی که نوشابه نوشیده بودند ۳۰ درصد  بیشتر احتمال ابتلایشان به افسردگی بیش از ده سال تشخیص داده شده بود. این ارتباط  در مورد نوشابه های رژیمی قویتر از نوشابه های معمول بود.نوشابه های رژیمی همچنین با زایمان زودرس در ارتباطند.

در یک مطالعه از ۵۹،۳۳۴ زنان باردار در دانمارک، صرف یک وعده  از نوشیدنی های رژیمی در روز با ۳۸٪ افزایش خطر زایمان زودرس همراه بود. صرف چهار وعده در روز این خطر را تا ۷۸ درصد افزایش می داد.

مصرف نوشابه رژیم  به شدت با افسردگی و زایمان زودرس در ارتباط است.

نوشابه رژیمی و احتمال دیابت نوع ۲

افزایش دیابت نوع ۲ در مرحله هشدار دهنده ای در چند دهه گذشته قرار گرفته است و در حال حاضر ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند.

این بیماری بسیار با چاقی و مصرف قند مرتبط است، بطوریکه برخی استدلال می کنند که جایگزینی نوشیدنی های شیرین شده با شکر با نوشیدنی های بدون کالری کمک کننده خواهد بود.با این وجود، شواهدی مبنی بر مفید بودن اینگونه نوشیدنی ها در برابر دیابت وجود ندارد.

یک مطالعه از ۶۸۱۴ نفر با محدوده سنی ۴۵-۸۵ سال نشان داد، مصرف روزانه نوشابه های رژیمی با افزایش خطر ۶۷ درصدی دیابت نوع ۲ در ارتباط است.

در مطالعه دیگر،۶۶۱۱۸ از بانوان فرانسوی برای ۱۴ سال تحت نظارت قرار داده شدند. زنانی که بیشترین مصرف نوشیدنی های رژیمی را داشتند ۱۲۱ درصد بیشتر در معرض دیابت نوع ۲ قرار داشتند.

تجزیه و تحلیل داده ها از دو مطالعه بزرگ هاروارد نشان داد که نوشیدنی های رژیمی خطر ابتلا به دیابت در زنان و نه مردان را افزایش می دهد و مصرف روزانه خطر دیابت را تا۶٪  افزایش داد.

ارتباط بین نوشابه رژیمی و دیابت خیلی قوی است بویژه در زنان. یک مطالعه بیش از دو برابر در معرض خطر را نشان داد.

نوشابه رژیمی، چاقی و افزایش وزن

دلیل اصلی مردم در انتخاب نوشیدنی های رژیمی کاهش کالری و درپی آن کاهش وزن است.متاسفانه، به نظر نمیرسد مفید واقع گردد.

در مطالعه۳۶۸۲ نفر از سان آنتونیو، تگزازس نشان داد مصرف نوشابه های رژیمی با احتمال دو برابری افزایش وزن و چاقی در ارتباط است. دیگر مطالعات آینده نگر نیز نشان می دهد بین شیرین کننده های مصنوعی و افزایش وزن ارتباط وجود دارد.

با این حال ما یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده داریم، که در آن ۳۱۸ نفر به ۳ گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروهی که در آن نوشابه های شکری با آب جایگزین شدند و گروه دیگر که در آن نوشابه های شکری با نوشیدنی های رژیمی جایگزین شدند.

در پایان مطالعه ۶ ماهه، بین هر سه گروه تفاوت معنا داری وجود نداشت. در این کار آزمایی کنترل شده، نوشابه رژیمی شرایط را بدتر نکرد، اما بهتر هم نکرد.حتی آب هم تغییری ایجاد نکرد.

من میخواهم اشاره ای داشته باشم که  بسیاری از آزمایشات تغذیه نشان می دهد که شیرین کننده های مصنوعی در مقایسه با شکر می توانند باعث افزایش اشتها و افزایش مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت شوند، اما دیگر مطالعات اثری مخالف یا بی تاثیری  آنرا نشان می دهند.

مطالعات شاهدی نشان دهنده یک ارتباط قوی بین نوشابه رژیمی و چاقی است، در حالیکه یک آزمایش کنترلی هیچ تاثیری را نشان نمی دهد.

بسیاری از مطالعات بالا همچنین مطالعات اپیدمیولوژیک نامیده می شوند که نمی توانند ثابت کنند که نوشیدنی های رژیمی مسبب همه چیز هستند. این مطالعات تنها می توانند یک ارتباط را نشان دهند.