دکتر سید مؤید علویان، رئیس شبکه هپاتیت ایران، همزمان با هفته سلامت گوارش بر اهمیت آموزش و ارتقای سطح دانش جامعه در خصوص هپاتیت های ویروسی تاکید کردند.

طبقه گفته دکتر علویان  شیوع هپاتیت سی در جمعیت عمومی ایران کمتر از ۰٫۵٪، معادل ۱۸۶۵۰۰ نفر تخمین زده شده است که متاسفانه اکثر بیماران از بیماری خود مطلع نیستند. وی همچنین افزود: جامعه ی عاری از هپاتیت  نیازمند برنامه های آگاهی بخش از جمله کمپین های آموزشی، برنامه های جذاب، تبلیغات گسترده و اتوبوس های سیار آموزش و تشخیص هپاتیت است که یک مدل موفق آن همزمان با هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت در شهرستان بیرجند با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و شبکه هپاتیت ایران صورت گرفت.

رئیس شبکه هپاتیت ایران اذعان داشت : متاسفانه گروه های در معرض خطر هپاتیت سی همچون معتادان تزریقی و زنان آسیب پذیر  و گروه های در معرض خطر هپاتیت بی همچون ساکنین مناطق محروم و مهاجرین حاشیه نشین  که برای انجام آزمایشات تشخیصی و واکسیناسیون اقدام نمی کنند بیش از سایرین نیازمند توجه و رسیدگی مراکز بهداشتی می باشند. دکتر علویان  در پایان تاکید کرد اتوبوس های سیار آموزشی با آموزش ، انجام آزمایش های سریع و نیز پیگیری درمان  موارد مثبت میتوانند  نقش مؤثری در راستای ریشه کنی هپاتیت سی و کنترل هپاتیت بی تا سال ۱۴۱۰ در ایران عزیزمان  ایفا نمایند.