طبق آخرین مطالعات صورت گرفته بر روی ۱۱۱۳ بیمار آلوده به بیماری هپاتیت سی ژنوتیپ ۱،  رژیم های دارویی بدون اینترفرون که شامل ترکیبی از ضد ویروسهای مستقیم عمل کننده و احتمالا افزایش ریباورین هستند، اثر درمانی در بیماران هپاتیت سی ژنوتیپ ۱ را حتی در جمعیت بیماران سیروزکبدی که با توجه به منع مصرف درمان، مسائل ایمنی و پاسخ ضعیف درمانشان به سختی صورت می گیرد، تا ۱۰۰ درصد بهبود میبخشد.

ویروس هپاتیت سی که تقریبا سلامت ۷۱ میلیون نفر در سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، یکی از دلایل عمده سیروز و بیماری پیشرفته کبد است. شایعترین نوع آن ژنوتیپ ۱ است که ۴۶-۶۰ درصد موارد ابتلا را شامل میشود. در اروپا، ژنوتیپ ۱ علت اکثر موارد هپاتیت سی مزمن است. از ژنوتیپ ۱، نوع ۱b رایجترین شکل آن محسوب میشود که شامل حدود ۵۰ درصد موارد ابتلای هپاتیت سی در کشورهای اروپای غربی و درصد بسیار بالاتری در کشورهای اروپای شرقی است.

منبع:http://hepatmon.com/en/articles/80761.html