اندوسونوگرافی

 آندوسونوگرافی یک روش اختصاصی به منظور بررسی پوشش و دیواره دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی می باشد. به کمک این روش همچنین می توان تصاویر خوبی از اندام هایی که در کنار مجرای گوارش قرار گرفته اند مانند مجرای صفراوی، پانکراس و گره های لنفاوی به دست آورد. یک لوله باریک قابل انعطاف (اندوسکوپ) که در سر خود دارای پروب اولتراسوند می باشد از طریق دهان وارد معده و دوازدهه می شود (در اندوسونوگرافی رکتال، اندوسکوپ از طریق مقعد وارد روده می شود). اندوسکوپ همچنین دارای یک دوربین کوچک و لامپ در انتهای خود می باشد که به پزشک امکان مشاهده درون مجرای گوارش بر روی صفحه نمایش را می دهد.

اندوسونوگرافی امکان نمونه گیری از بافت و یا خارج کردن مایع از درون یا خارج مجرای گوارش را جهت ارزیابی بیشتر می دهد

چرا من به آندوسونوگرافی نیاز دارم؟

این کار به منظور یافتن علل علائم شما می باشد. اگر پزشک قبلا به کمک روش های تشخیصی دیگر ضایعه ای در بدن شما دیده است، اندوسونوگرافی اطلاعات بیشتر در مورد ضایعه، گسترش آن به نواحی مختلف مجرای گوارش و اندام های مجاور و هم چنین درگیری غدد لنفاوی می دهد. اندوسونوگرافی به دلایل متعدد مانند اتساع مجرای صفراوی، بررسی وضعیت غیر عادی اندام های داخلی و طبقه بندی پولیپ ها و تومورها کاربرد دارد. نتایج آن به پزشک شما کمک می کند تا بتواند بهترین روش درمانی برای مشکل شما را شناسایی کند.

در طی انجام اندوسونوگرافی چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

در طی انجام اندوسونوگرافی یک پزشک متخصص و یک پرستار دوره دیده تا پایان کار در کنار شما خواهند بود. به منظور انجام اندوسونوگرافی قسمت فوقانی دستگاه گوارش، از شما خواسته می شود که اگر عینک و یا دندان مصنوعی دارید در بیاورید. یک قطعه کوچک محافظ در بین دندانهای شما قرار داده میشود. این کار باعث میشود که دندانهای شما آسیبی نبیند و نیز دندانهای شما هم به آندوسکوپ صدمه نزنند. پرستار از شما می خواهد که به سمت چپ بدن خود دراز بکشید سپس ماده بیهوشی تزریق می شود. ضربان قلب، نبض و فشار خون شما در طی عمل پایش می شود. در حالی که شما حالت خواب آلود دارید آندوسکوپ از طریق دهان وارد مجرای گوارش شما می شود. به منظور بررسی بهتر دستگاه گوارش شما مقدارکمی هوا به درون آن زده می شود. براساس وضعیت زمینه ای شما مری، معده، مجرای صفراوی و پانکراس شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در صورت لزوم نمونه از بافت مورد نظر گرفته خواهد شد.

به منظور اندوسونوگرافی قسمت تحتانی دستگاه گوارش پرستار از شما می خواهد که به سمت چپ بدن خود دراز بکشید سپس ماده بیهوشی تزریق می شود. ضربان قلب، نبض و فشار خون شما در طی کار پایش می شود. در حالی که شما حالت خواب آلود دارید کولونوسکوپ از طریق مقعد وارد دستگاه گوارش شما می شود. . به منظور بررسی بهتر دستگاه گوارش شما مقدارکمی هوا به درون آن زده می شود و کولون شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در صورت لزوم نمونه برداری انجام خواهد شد