جایزه نینا (Novelty in NOhep Activity)

نوهپ (NOhep) به عنوان یک جنبش جهانی با هدف کنترل هپاتیت ویروسی «بی» و حذف هپاتیت ویروسی «سی» تا سال ۲۰۳۰ تلاش می کند فعالیت های مرتبط با هپاتیت را در سراسر جهان متحد سازد. با توجه به درخواست NOhep از افراد و سازمان ها در سراسر جهان  جهت مشارکت به عنوان بخشی از بزرگترین دستاورد بعدی ،یعنی حذف ویروس های هپاتیت، میهن عزیزمان متعهد شده است که تمام تلاش خود را جهت حمایت از این هدف ارزشمند بکار گیرد.

از این حیث، با توجه به تاثیر ارزشمند افراد خلاق و دلسوز در زمینه افزایش آگاهی درباره هپاتیت های ویروسی، شایسته است افراد فعال در این زمینه به فعالیت بیشتر تشویق و ترغیب گردند. از این رو جایزه « نوآوری در زمینه فعالیتهای نوهپ» تحت عنوان «جایزه نینا» جهت اهدا به افراد فعال و خلاق با تجربیات جدید در زمینه اموزش و درمان بیماران انتخاب گردید. این جایزه به کسانی تعلق خواهد گرفت که در راستای آرمانهای NOhep به ارائه نوآوری همت گمارند. لذا، از کلیه علاقمندان و فعالان در تمامی زمینه های هنری و علمی برای شرکت در این رقابت دعوت به عمل می آید.

شایان ذکر است، این جایزه در سال ۲۰۱۷ توسط پروفسور سید مؤید علویان، استاد گوارش و کبد و سردبیر ارشد مجله ماهنامه هپاتیت پایه گذاری شد و در هفتمین کنفرانس بین المللی هپاتیت تهران (THC7) به ۶ نفر از برگزیدگان تعلق گرفت.

برنده بعدی ما شما باشید.

برندگان جایزه نینا