جلسه علمی و آموزشی امید ۱۶

شانزدهمین جلسه آموزشی امید با همکاری هیئت پرورش اندام شهرستان بابل و باشگاه سلامتی امید مورخ پنج شنبه ۲ آبان ۹۸برگزار و جمعیتی متشکل از ۳۰۰ نفر از ورزشکاران پروش اندام و قهرمانان کشوری و جهانی ورزشی شهرستان به همراه مسئولین شهری در این جلسه حضور بهم رساندند.
در این جلسه مباحثی چون معرفی انواع هپاتیت های ویروسی و راه های انتقال آنها بویژه در ورزشکاران، تغذیه و سلامتی کبد و اهمیت شناخت عوارض داروهای بدنسازی بر سلامت کبد مطرح گردید.

در انتهای این جلسه نیز از سفرای سلامت نهمین جلسه امید که سال گذشته در بابل برگزار شد به جهت همکاری ارزشمند در راستای بیماریابی و درمان موارد مثبت و نیز برگزاری شانزدهمین جلسه تقدیر بعمل آمد و همچنین از چندی از افراد فعال در برگزاری این جلسه به عنوان سفیر سلامت باشگاه سلامتی امید تقدیر گردید.