سید موید علویان در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: برنامه واکسیناسیون در سال جاری هم با قوت ادامه پیدا می کند که از جمله آن می توان به تزریق واکسن این بیماری به اهدا کنندگان خون و زندانیان اشاره کرد.
وی ادامه داد که حدود ۹۸ درصد کسانی که این واکسن را دریافت می کنند، در برابر ویروس هپاتیت B مصونیت دارند.
علویان به تعداد مبتلایان به هپاتیت B در کشور اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مبتلا به این بیماری هستند که امیدواریم بموقع شناسایی شده و اقدامات درمانی برروی آنها انجام شود.
رئیس شبکه هپاتیت ایران با اشاره به اینکه بیماری در مراحل اولیه علامت ندارد، اظهار کرد: بهتر است در این مراحل آنها را شناسایی و نسبت به درمان این افراد اقدام شود.
وی ادامه داد که عمده مبتلایان به هپاتیت B افراد بالای ۲۸ سال هستند که واکسن این بیماری را تزریق نکرده اند و اغلب این افراد از طریق مادر به این بیماری مبتلا شده اند.
علویان ادامه داد: از سال ۱۳۷۳ که واکسن هپاتیت B را به نوزادان تزریق می کنیم راه انتقال این بیماری متوقف شده و ما تقریبا در افراد زیر ۲۳ سال ایرانی این بیماری را نداریم و کمتر از ۲۸ سال هم بیماری هپاتیت B بسیار کاهش یافته است.
متخصص گورارش و کبد بیان کرد: حدود ۱۸۶ هزار نفر مبتلا هپاتیت C هم در کشور داریم که عمده این افراد بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی یا دارای سایقه اعتیاد تزریقی هستند.
علویان افزود: برنامه ریشه کنی برای هپاتیت C در بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی تا سه سال دیگر تحقق پیدا و در مورد تمام ایران هم در تلاش هستیم تا ۱۴۱۰ این بیماری را ریشه کن کنیم.
وی با اشاره به اینکه همه مقدمات این کار اعم از داروهای قابل استفاده، دانش فنی و بهره گیری از توان و تجربیات متخصصان صاحب نام غیر ایرانی فراهم است، بیان کرد: داروهای این بیماری با قیمت مناسب و تحت پوشش بیمه در اختیار بیماران قرار می گیرند.
رئیس شبکه هپاتیت ایران، تنها مانع در این زمینه را شناسایی افراد مبتلا اعلام کرد و گفت: اکثر این افراد شناخته نشده اند و لازم است با اطلاع رسانی بموقع و صحیح نسبت به شناسایی و در نهایت کاهش این بیماری کمک کنیم.