رییس شبکه هپاتیت ایران ضمن اشاره به روند کاهشی شیوع هپاتیت بی در کشور، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نفرولوژیست‌ها، مراکز همودیالیز، انجمن تالاسمی و کانون هموفیلی ایران در شناسایی بیماران هپاتیت سی به هدف ریشه کنی آن تا سال ۱۴۰۰ دست یابیم

به گزارش ایسنا، دکتر سید موید علویان در آستانه فرا رسیدن روز جهانی هپاتیت (۶ مرداد)، گفت: امروزه بواسطه بهرهگیری از داروهای مؤثر و کارآمد در درمان هپاتیت سی و برنامههای جامع واکسیناسیون هپاتیت بی در نوزادان و گروههای پرخطر،  شیوع هپاتیت بی رو به کاهش بوده و با توجه به وجود درمان قطعی هپاتیت سی، ریشه کنی آن تا سال ۱۴۱۰ جزء اهداف عالی نظام سلامت قرار گرفته است.

رئیس شبکه هپاتیت ایران لازمه دستیابی به ریشه کنی هپاتیت سی در ایران را شناسایی گروههای در معرض خطر دانست و افزود: از آنجا که بیماران هموفیلی، تالاسمی و همودیالیزی به دلیل نیاز به تزریق خون همواره در معرض بیماری‌های منتقله از راه خون همچون هپاتیتهای ویروسی هستند،  شناسایی و پیگری روند درمان آنها نقش موثری در دستیابی به ریشه کنی هپاتیت سی در بیماران خاص خواهد داشت.

علویان ادامه داد:‌ بر اساس آمار کشوری، ۴۰ درصد بیماران هموفیلی، ۱۸ درصد بیماران تالاسمی و پنج تا ۱۲ درصد بیماران دیالیزی کشور به هپاتیت C مبتلا هستند و طبق فعالیت‌های صورت گرفته، تا کنون برخی استان‌ها همچون خراسان جنوبی، جشن ریشه کنی هپاتیت سی در بیماران خاص را برگزار کردهاند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا با همکاری همه جانبه پزشکان نفرولوژیست، مراکز همودیالیز، انجمن تالاسمی و کانون هموفیلی ایران در شناسایی بیماران هپاتیت سی به هدف ریشه کنی آن تا سال ۱۴۰۰ نائل آییم.