سروشان امید

نگهبانان گمنام بهداشت و سلامت با مهری بی نظیر و بی بدیل و تخصصی بی همتا، با وزش نسیم محبت و جاری نمودن زلال امیدواری نور حیات را زنده نگه داشته و امید به زندگی در نگاه گرم و دعا و دستان شفابخش آنان لانه کرده است. آنان که با فداکاری و از خودگذشتگی بی نظیر تمام تلاش و دانش خویش را در جهت روشن نگاه داشتن نور امید در دل هموطنان بکار بسته اند و وجدان آرام خویش را سرمایه و دستمزد ایثارشان می دانند.

 ما مردم ایران بر خود می بالیم که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه دانایی و توانایی خویش در سودای تأمین سلامت  انسانها همّت خویش را صمیمانه در راستای اعتلای سطح سلامت جامعه بکار بسته اند.

امید است، انعکاس بخش کوچکی از فعالیتهای ارزشمند آنها روشنگر راه آیندگان بوده تا با بهره مندی از یاری همگان به جهانی عاری از بیماری و سرشار از امید نایل آییم.

بازتاب فعالیتهای ایثارگرانه و تاثیرگذار پزشکان ایثارگر افتخار ماست، اگر میشناسید معرفی کنید.

راه تماس با ما :

ادمین تلگرامی کانال باشگاه سلامتی امید

hopehealthclub@

hhcadmin@