سروشان امید

نگهبانان گمنام بهداشت و سلامت با مهری بی نظیر و بی بدیل و تخصصی بی همتا، با وزش نسیم محبت و جاری نمودن زلال امیدواری نور حیات را زنده نگه داشته و امید به زندگی در نگاه گرم و دعا و دستان شفابخش آنان لانه کرده است.

 ما مردم ایران بر خود می بالیم که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه دانایی و توانایی خویش در سودای تأمین سلامت  انسانها همّت خویش را صمیمانه در راستای اعتلای سطح سلامت جامعه بکار بسته اند.

امید است، انعکاس بخش کوچکی از فعالیتهای ارزشمند آنها روشنگر راه آیندگان بوده تا با بهره مندی از یاری همگان به جهانی عاری از بیماری و سرشار از امید نایل آییم.

بازتاب فعالیتهای ایثارگرانه و تاثیرگذار شما افتخار ماست.

راه تماس با ما :

ادمین تلگرامی کانال باشگاه سلامتی امید

hopehealthclub@

hhcadmin@