منشور اخلاقی سفیران سلامت                                                                                       

نگهبانان گمنام بهداشت و سلامت با هنری بی نظیر و بی بدیل و تخصصی بی همتا، با وزش نسیم محبت و جاری نمودن زلال امیدواری نور حیات را زنده نگه داشته و امید به زندگی در نگاه گرم و دستان شفابخش آنان لانه کرده است. این منشور نیز به منظور اشاعه ی اعتلای سطح سلامت جامعه و دانش پزشکی مردم و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل سفیران سلامت تدوین گردیده است. سفیران سلامت به عنوان چهره های برجسته اجتماعی و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف و مسئولیتهای محوله بر مبنای باورها و ارزشهای بشر دوستانه بکار گیرند و خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر بدانند:

  • اصل شهروند دوستی : هدف غایی از شکل گیری باشگاه سلامتی امید، توسعه ی شیوه ی زندگی سالم برای تمامی مردم جهان و نیز کاهش شیوع بیماریهایی است که آینده آنان را تهدید میکنند. لذا، سفیران سلامت باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان “خدمتگزاران مردم ” را متجلی سازند و با معرفی منابع موثق علمی امکان دسترسی راحت تر افراد به اطلاعات حوزه پزشکی و سلامت را برای همگان فراهم سازند.
  • اصل به کارگیری مهارت و تخصص : سفیران سلامت میبایست تمام تلاش خود را به کار گیرند تا مهارت، دانش و تخصص خود را در جهت انجام بهینه فعالیت های   فرهنگی باشگاه محقق سازند.
  • اصل عدم سوء استفاده از موقعیت اجتماعی و فرهنگی : سفیران سلامت نباید از جایگاه خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند و تمامی اختیارات باید در راستای مصالح عمومی بکار گرفته شود.

       مفاد منشور

۱-پشتکار و جدیت در تعامل و همکاری با مدیریت جهت تحقق اهداف باشگاه

۲-پیگیری و حضور مستمر در جلسات و نشست های سلامتی و بروز نگه داشتن دانش خود در زمینه فعالیتهای باشگاه

۳-نهادینه کردن فرهنگ تغذیه سالم، ورزش و برائت از استعمال دخانیات در سطح جامعه

  • تلاش مجدانه در برقراری ارتباط مستمر مردم و باشگاه سلامتی امید
  • کمک به بهبود عملکرد باشگاه با انتقال نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان
  • صبر و شکیبایی در پیشبرد و تحقق اهداف باشگاه در اصلاح الگوی سلامت جامعه
  • حضور فعال  و مستمر در اقدامات بشر دوستانه و توجه ویژه به گرو ه های آسیب پذیر همچون کودکان، زنان و سالمندان
  • برائت و دوری  از رفتارهایی که با سلامت جسم و جان در تضاد است همچون استعمال دخانیات و مشروبات الکلی
  • اهتمام به تحقق بخشیدن به شعار اساسی “کبد سالم، ثروت وافر”

سفیران سلامت با استعانت از درگاه ایزد منان و با درک صحیح از مسئولیت خطیر و ارزشمند خویش، در راستای اعتلا و صیانت از سلامت عمومی بیش از پیش کوشا و ساعی خواهند بود.

و من الله توفیق