محمد احسان خرامید

در راستای آشنایي با فعالیت هاي شبکه هپاتیت ایران بر آن شدیم تا به منظور ایجاد وحدت رویه در فعالیت هاي رسانه اي و تدوین نقشه راه علمي و عملي مركزي را راه اندازي نماییم، ایده اولیه در ادامه با راهنمایي هاي استاد ارزشمند و برجسته حوزه هپاتیت پروفسور سید موید علویان و همکاري تیم پرتلاش و همکاران متخصص در حوزه رسانه به مرور تکمیل شد و در نهایت شاكله و ساختار اصلي آن شکل گرفت. سازمان رسانه اي هپاتیت در پي آنست تا با بهره گیري از نظریات مبنایي رسانه و همچنین ابزارهاي ستي و نوین رسانه در ترویج و اطلاع رساني و در یك كلام آموزش عمومي به ارتقاء سواد رسانه اي و سطح آگاهي مخاطبان خود بپردازد تا در پیشگیري از ابتلا به این بیماري هزینه هاي آتي كشور در حوزه درمان را به حداقل و ان شاء الله با ریل گذاري صورت گرفته ریشه كني این بیماري در سال ۱۴۱۰ محقق شود.
در حوزه رسانه تولید محتوي از اساسي ترین امور است، تولید محتوي جذاب و غني مي تواند در جذب و نگه داشت مخاطب نقشي بي بدیل را بازي كند، رسانه بارها توانسته با بهره گیري از نظرات علمي و تخصصي موجب تغییر در رفتار مردم شود و با تکرار و توضیح و در معرض قرار دادن، نشان دادن عواقب، اطلاع رساني هاي صریح و روشن مردم جامعه را نجات داده و هزینه هاي سرسام آوري را از روي دوش دولت ها در سراسر جهان در حوزه بهداشت و درمان بردارند. رسانه یك مفهوم عام به حساب آمده و در مظاهر مختلف تکنولوژیك تعریفي منحصر به فرد داشته باشد. دنیاي فناوري اطلاعات در پیوندي مبارک با رسانه ها و دنیاي ارتباطات جامعه اطلاعاتي و دهکده جهاني ارتباطي را به وجود آورد و امروزه شاهد جایگزین شدن تکنولوژي ها و گسترده شدن فضاي سایبر هستیم و در رقابتي بي نظیر و البته ناهمگون رسانه هاي سنتي حتي رادیو و تلویزیون با شبکه هاي اجتماعي و اینترنت در حال زورآزمایي و گسترش حوزه نفوذ مي باشند. شبکه هاي اجتماعي امروزه جز جدانشدني از سبد رسانه اي خانواده ها شده است و این امر منحصر به كشور ما نبوده و یك پدیده جهاني است.
از این حیث، با توجه به مباني نظري كه در ادامه این تحقیق به قدر بضاعت بدان پرداخته خواهد شد و همچنین مراجعه به پایان نامه ها، مقالات و منابع علمي و مستدل در حوزه رسانه و حوزه درمان ما را بر آن داشت تا در قالب ارائه یك ایده پیوندي را ایجاد نماید تا مخاطب و جامعه بهره بردار آن باشند.
نوهپ مدیا یا همان مركز رسانه اي هپاتیت ایجاد شد تا با بهره گیري از دو ظرفیت تخصصي یکي در حوزه رسانه و دیگري در زمینه درمان دست به دست هم دهند تا بیماران ومبتلایان و همچنین افراد آسیب پذیر در جریان روند درمان، اطلاع از آخرین دستاورد هاي علمي كشور و جهان، راه هاي درمان، اطلاع رساني و كسب اطلاع و … قرار گیرند. از همین رو تلاش شد تا پس از ساعت ها جلسه كارشناسي با اهالي فن در دو حوزه رسانه و درمان، ساختاري شکل گیرد تا با تمركز بر مفاهیم و مباني علمي در خصوص بیماري هپاتیت محتوي علمي و تخصصي را احصاء نموده و با هنر و تركیب بندي و ابزار رسانه به دست مخاطب رسانده شود.
از این رو مركز رسانه اي هپاتیت زیر نظر شبکه هپاتیت ایران و با راهنمایي و تایید پروفسور سید موید علویان ایجاد شد، در اولین قدم سعي در احصاء آموزش هاي علمي و تایید شده بود كه زیر نظر كارشناسان و شخص ریس شبکه به انجام رسید، پس از آن بنا به نوع محتوي ابزار رسانه اي انتخاب و در چهار مرحله محتوي علمي به زبان رسانه ترجمه و به گیرنده پیام كه مخاطبان باشند مي رسد. چهار مرحله ترجمه علمي به رسانه اي شامل تولید محتوي، انتشار محتوي، توزیع محتوي و بازخورد كه هر مرحله ارزش علمي و اساي خود را دارا مي باشد.
مرحله انتشار شامل انتخاب نوع رسانه اعم از برنامه تلویزیوني، رادیویي، فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي، مجلات، روزنامه، تراكت و… پس از آن شیوه پرداخت به محتوي با مشورت متخصصان امر مشخص مي شود كه به طور مثال در حوزه تصویر در قالب مستند، موشن گرافیك، استاپ موشن، فست موشن، اینفوگرافیك، انیمیشن، رئال، عروسکي كلیپ، نماهنگ، تیزر و… و پس از تولید و انتشار مرحله توزیع كه از مهمترین وظایف این مركز مي باشد فعالیت خود را شروع مي نماید و در آن مرحله انتخاب جامعه هدف متناسب با نوع پیام صورت مي پذیرد كه به طور مثال مي توان اشاره داشت به فعالیت در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي كه بنا به ضریب نفوذ و نوع پیام انتخاب مي شود كه از تلگرام، اینستاگرام، تویتر، فیسبوک، واتس آپ و … بهره برد و ویژگي هاي هر یك از شبکه هاي مذكور در تولید محتوي و ارائه محتوي مهم و اساسي مي باشد و در آخرین مرحله دریافت بازخورد آنهم با ترند فضاي مجازي و سایبر و شبکه هاي اجتماعي و تهیه گراف از میزان توزیع، میزان دسترسي و البته امکانات شبکه هاي مجازي در دریافت بازخورد از مخاطب كمك شایاني مي نماید و در ترسم نقشه راه و همچنین ترمیم مسیر انتخابي موثر و مفید واقع مي شود.
دستورالعمل(NOhep) طراحي هویت بصري و گرافیکي این مركز نیز در دستور كار قرار گرفت و با تاسي از سازمان نوهپ هاي گرافیکي و بصري این مجموعه رنگ سازماني و طراحي لوگو به انجام رسید و در قالب دفترچه دستور العمل گرافیکي مركز تدوین گردید.
همچنین توجه جدي به رسانه هاي سنتي نیز در دستور كار قرار گرفت و در بین رسانه هاي سنتي نیز تلویزیون در قدم اول انتخاب شد، با توجه به شکل گیري این ایده در جزیره كیش، سیماي مركز كیش با توجه به شرایط و اقتضاعات خاص و مخاطبان ویژه و بالقوه مورد توجه قرار گرفت. در برنامه هاي سیما از آنجا كه تمركز بر مادران و بانوان در خانواده طبق نظرسنجي ها و پژوهش هاي مرتبط مي تواند موفقیت یك طرح را در خانواده بالا ببرد جامعه هدف ما خانواده ، بانوان و خانم هاي خانه دار در گام اول قرار گرفت و برنامه زنده تلویزیوني كیش و زندگي در سیماي كیش مورد مذاكره و توجیه علمي قرار گرفت، در این راستا و عنایت ویژه مسئولان رسانه محلي كیش این برنامه به صورت پایلوت برنامه سازي انتخاب گردید.برنامه خانواده اهداء پیکسل نوهپ به تك تك مهمان برنامه را در دستور كار قرار داد و همچنین بیان یك نکته از هر مهمان و كارشناس به اقتضاء تخصص، شغل و وجه دعوت به برنامه در كمتر از یك دقیقه به صورت مستمر در تمامي برنامه ها رعایت مي شود.
توجه به رسانه هاي مکمل رسانه هاي سنتي از جمله فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي نیز در دستور كار این مركز قرار گرفت و تولید محتوي خود را ابتدا با زبان فارسي در شبکه هاي اجتماعي اعم از اینستاگرام، تلگرام، سروش و به زودي لینکدین، تویتر و فیسبوک به واسطه ابعاد جهاني و ضریب نفوذ خاص این شبکه ها و همچنین بارگزاري بر روي آپارات و به زودي سایت برنامه و مركز امکان دسترسي مخاطب را به محتوي تولیدي اعم از برنامه تولیدي در صدا و سیما، پوستر، گیف، عکس، خبر، اطلاع رساني، فیلم كوتاه، گزارش، كارشناسي، نکات كوتاه، اینفوگرافیك، موشن گرافي و … فراهم آورده است.
مركز رسانه اي هپاتیت یا همان نوهپ مدیا قرار است با تولید محتوي علمي – رسانه اي با ابزارهاي فوق الذكر، قالب هاي بیان شده و به زبان هاي فارسي و بین المللي تولید محتوي نموده و پس از انتشار و توزیع نماید و در همین اثنا با ابزار هاي پژوهشي اثربخشي ژآنر هاي استفاده شده را سنجیده و بیشتر انرژي را بر روي ذائقه مخاطب متمركز نماید و یا اینکه دسته بندي تولید محتوي و مخاطب را انجام نماید، بدان معني كه سن، جنسیت، سطح تحصیلات، مشاغل و … محتوي لازم خود را دریافت نمایند و در گام بعدي ارتباط با مراكز منتشر كننده و سر شاخه هاي شبکه هاي اجتماعي و فضای مجازي به جهت بالا بردن كلیك خور و بازدید محتوي تولیدي در دستور كار مي باشد افرادي كه مشهور هستند چه از میان بازیگران، بازیکنان ورزشي، خوانندگان و هنرمندان چهره و … نیز در این مسیر با ساز و كارهاي از قبل مشخص شده مي توانند همراه گردند.

در ادامه نمونه كار هاي انجام شده در سبك هاي مختلف بیان و شرحي مختصر از آنها بیان خواهد شد.

طراحی لوگو
توضیحات :
به MEDIA لوگو نوهپ مدیا بر گرفته از لوگوي اصلي نوهپ بوده و صرفا با توجه به زیباشناسي فونت و سایز و رنگ واژه این لوگو اضافه شده است كه در واقع هم راستا با اهداف اصلي نوهپ بوده و مسیري جدا را دنبال نمي نماید.

استیکر ها
توضیحات :
استیکرها یکي از انعطاف پذیرترین ابزارهاي تبلیغاتي و اطلاع رساني هستند و باتوجه به ضریب نفوذ شبکه اجتماعي تلگرام در ایران بسیاري از مفاهیم آموزشي در این قالب آماده سازي و در حال تکمیل و توسعه مي باشد و در كنار انتشار توزیع در گروه ها، ابر گروه ها و كانال ها به گسترش آن كمك میکند.

پوستر اطلاع رسان
توضیحات :
یکي از راه هاي انتقال مفاهیم به مخاطبین، ترجمه كلمات به اشکال و نماد ها و اِلمان ها است كه در این نوع پوستر ها سعي شده تا مفاهیم اموزشي با زبان شکل و نمادها به مخاطبان منتقل شود و در سري هاي مختلف تهیه، منتشر و توزیع مي شود، همچنین این پوستر ها به زبان هاي مختلف نیز ترجمه و در راستاي اهداف بین المللي مركز منتشر و توزیع مي شود.

گیف
توضیحات :
ساختار گیف به دلیل حجم كم، مدت زمان پایین و تركیب گرافیك و نوشته و رنگ جذابیت هاي بصري خوبي را ایجاد میکند و معمولا از ساختار هاي پر طرفدار در فضاي مجازي مي باشد، به همین دلیل برخي از مفاهیم كه زمینه مطرح شدن در این قالب را داشته باشند را با ساختار گیف تولید، منتشر و توزیع مي نماییم.

پوستر های نوهپ
توضیحات :
پوستر هاي سازمان نوهپ از طراحي و مفاهیم با استاندارد هاي بالا برخوردار هستند و براي تبادل اطلاعات سعي در ترجمه و باز طراح مي شود و در روند توزیع قرار مي گیرند.

اینفوگرافیک
ساختار اینفوگرافیك در سال هاي اخیر طرفداران بیشماري پیدا نموده است و مفاهیم و اطلاعات زیادي را در قالب كلمات، نمادها و روند ها را به شکل هنرمندانه و ساده اي بیان مي كنند به همین دلیل مورد توجه مخاطبان قرار دارد و البته دانلود كم حجم و در واقع دانلود یك عکس ولي داراي ارزش محتویي یك مقاله یا كتاب را به همراه دارد و ما سعي در آن داریم ضمن طراحي و تولید و تدوین اینفوگرافیك ها از طرح هاي سازمان جهاني نوهپ نیز استفاده لازم را با حفط امانت داشته باشیم.

پوستر های بین المللی
از انجا كه فعالیت هاي انسان دوستانه، پزشکي و درماني تابع مرزها نبوده و انسان را هدف قرار داده و فارغ از نژاد، رنگ، جنسیت، ملیت و دین نگاه خود را تنظیم مینماید پس حوزه درمان و پیشگیري از بیماري نیز به تبع آن امري فرامرزي و بین المللي است كه در این مسیر زبان معیار بین المللي (انگلیسي) در اولویت قرار گرفت و پس از آن كشورهاي داراي میزان شیوع بالا در منطقه نیز در اولویت بعدي و در كنار این كشورها شركاي بین المللي در مراحل بعدي مورد توجه قرار گرفتند تا تولیدات رسانه اي این مركز به زبان هااي مختلف ترجمه، منتشر و توزیع گردند.
به همین منظور پوستر ها، كلیپ ها و دیگر تولیدات رسانه اي مركز در نوبت ترجمه قرار دارند.
توضیحات :
پوستر هاي سازمان نوهپ از طراحي و مفاهیم با استاندارد هاي بالا برخوردار هستند و براي تبادل اطلاعات سعي در ترجمه و باز طراح مي شود و در روند توزیع قرار مي گیرند.

در شبکه های اجتماعی
شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي امروزه در سبد رسانه اي مردم و به خصوص خانواده ها جایگاه خاص و ویژه اي را دارد، هر مخاطب با توجه به میزان بهره خود از سواد رسانه اي نوعي از ان شبکه ها را انتخاب و دنبال مي نماید به همین منظور و با عنایت به ضریب نفوذ شبکه هاي اجتماعي و تنوع سلایق و گراش كاربران در ایران و دیگر نقاط جهان سعي شده تا در شبکه هاي اجتماعي داخلي و خارجي حضوري موثر و فعال و مستمر طبق یك نقشه راه از پیش تدوین شده داشته باشیم.