رییس شبکه هپاتیت ایران به راه اندازی پویش مردمی حمایت از بیماران مبتلا به هپاتیت اشاره کرد و گفت: ایرانیان می تواند در قالب این حرکت مردمی در درمان بیماران هپاتیت C مشارکت و کمک کنند.

دکتر موید علویان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا ، ‘هر ایرانی می تواند یک بیمار هپاتیت را درمان کند’ را شعار این پویش مردمی اعلام کرد و افزود: در چند روز آینده شماره حساب چند مرکز خیریه اعلام می شود تا مردم کمک های نقدی خود را به این حساب ها واریز کنند.
وی اظهار کرد که اولویت ما در این پویش، مقابله با هپاتیت C برای گروه های پرخطر مانند زندانیان، معتادان خیابانی، کارتن خواب ها و کودکان کار است تا اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شود.
علویان، تعداد بیماران هپاتیت C در کشور را بیش از ۱۸۶هزار نفر اعلام کردو گفت: درمان هپاتیت C در سال های اخیر تغییرات اساسی یافته و با داروهای جدید ساخت داخل می توان این بیماری را ریشه کن کرد.
وی هزینه درمان یک بیمار را حدود یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با درمان های جدید و ارزان قیمت، بیماران هپاتیت C را می توان در کمتر از سه ماه درمان و از شیوع این بیماری خطرناک جلوگیری کرد.
رئیس شبکه هپاتیت ایران افزود: درمان این بیماری برای بسیاری از بیماران که جزء گروه های محروم و بی بضاعت جامعه مانند زندانیان، کارتن خواب ها، زنان آسیب پذیر، کودکان کار از نظر مالی مقدور نیست.
علویان گفت: ما ملت شریف و دلسوز می توانیم با مشارکت و همیاری یکدیگر و تقبل بخشی از هزینه های درمان بیماران، در ریشه کنی هپاتیت سی تا سال ۱۴۱۰ در کشور سهیم بوده و نگذاریم هموطنی به سبب تنگدستی جان خود را از دست دهد.
وی اظهار کرد: شبکه هپاتیت ایران از همه آحاد ملت شریف ایران، فارغ از وظایف دولت و سازمانهای وابسته دولتی می خواهد که مثل همه حرکت های خودجوش مردمی به جنبش حمایت از ریشه کنی هپاتیت در کودکان کار و افراد پرخطر بپیوندند.