دکتر محمدرضا قدیر، استاد و فوق تخصص گوارش و کبد در مورد جراحی در همانژیوما توضیح می دهد.

همآنژیوم کبدی در اکثر موارد نیاز به جراحی ندارد و توده ای است خوش خیم که به طور اتفاقی یافت می شود. اما گاهی این توده یا توده ها در کبد به حدی بزرگ می شوند که به احشای مجاور فشار وارد می اورد. در این شرایط انجام جراحی ضرورت پیدا می کند. به عنوان مثال در خانمی ۴۹ ساله که به دلیل درد شکمی و..مراجعه کرده بود و در بررسی ها توده ای بسیار بزرگ بیش از ۲۳ سانتی متر در لوب راست کبد دیده شد، تحت عمل جراحی در شیراز قرار گرفت و با برداشتن کل همآنزیوم کبدی همراه با لب راست کبد بیماری بهبود یافت. این اتفاق نادر است.
نتیجه: جراحی در موارد نادر در همآنژیوم کبدی انجام‌ می شود.
منبع: مجله دانشگاه علوم‌پزشکی قم