درمان ۹۶ نفر از مبتلایان به هپاتیت سی در مرکز مشاوره هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی فسا

شناسایی سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ بیمار هپاتیت در استان یزد

ایران کمترین شیوع هپاتیت بی و سی را در منطقه دارد

معتاد تزریقی

معتادان تزریقی پرخطرترین گروه‌ برای انتقال هپاتیت