ویروس هپاتیت بی عامل بروز بیماری هپاتیت بی در انسان است.این ویروس در کبد انسان جایگزین و تکثیر می شود.مواد تولید شده توسط این ویروس ها به گردش خون می ریزند, با استفاده از میکروسکوپ الکترونی , شکل و ساختمان این ویروس شناخته شده است. ویروس مولد این نوع هپاتیت جزو خانواده هپادنا ویروس می باشد. ویروس هپاتیت بی یک نوع DNA ویروس می باشد که ساختمان ژنتیکی بسیار متراکمی دارد.

ویروس هپاتیت بی داخل سلول کبدی تکثیر می شود و سبب اختلال در عملکرد آن می شود. برای آلوده شدن سلول های کبدی به ویروس , اتصال ویروس به سطح سلول ضروری است. پس از ورود ویروس به داخل سلول کبدی , قسمت مرکزی آن به قسمت هسته سلول حرکت می کنند و در آنجا به تکثیر می پردازند. HBsAg یا همان آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت بی در سطح ویروس قرار دارد و به مقدار زیاد تولید و در گردش خون به صورت اجزای کروی و توبولر و به اندازه ۲۲ نانومتر گردش می مند. پاسخ آنتی بادی علیه HBsAg جنبه محافظتی دارد.

برای اطلاعات بیشتر به کتاب هپاتیت بی تألیف دکتر سید مؤید علویان مراجعه شود.