رئیس شبکه هپاتیت ایران گفت: با برنامه های جامع واکسیناسیون هپاتیت B در نوزادان و گروه های پرخطر، شیوع این بیماری در کشور رو به کاهش است و کنترل آن جزو اهداف عالی نظام سلامت است.

به گزارش ایرنا از شبکه هپاتیت ایران، سید مؤید علویان روز شنبه در نامه ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور افزود: برنامه ریشه کنی هپاتیت C نیز در ایران تا سال ۱۴۱۰ به واسطه بهره گیری از داروهای مؤثر و کارآمد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بدون شک، دستیابی به این اهداف مهم نیازمند ارتقای سطح دانش جامعه و ایجاد فرهنگ آگاهی از هپاتیت، آموزش و بیماریابی فعال در گروه های پرخطر به ویژه بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، معتادان تزریقی و افراد با سابقه زندان است.
علویان افزود: می توان با همکاری همه جانبه همه ارگان های مسئول به هدف ریشه کنی هپاتیت C در وقت مقرر نائل آمده و شاهد کاهش بیشتر هپاتیت B در جامعه بود.
وی ادامه داد: از این رو، فرا رسیدن روز جهانی هپاتیت – ۶ مرداد – فرصتی مغتنم و کم نظیر در راستای افزایش حداکثری آگاهی عموم جامعه نسبت به راه های انتقال، پیشگیری و درمان هپاتیت های ویروسی است.