طرح واکسیناسیون ۸۰ کودک مهاجر افغانی در انجمن قاصدک مهرشهر استان البرز در ۲۰ اسفند ماه با حضور عواملی از باشگاه سلامتی امید و آزمایشگاه خاورمیانه صورت پذیرفت.

از آنجا که اطلاعات دقیقی از واکسیناسیون هپاتیت کودکان مهاجر در دست نیست و اغلب این کودکان به دلیل کار در کارگاه ها و یا بازیافت زباله در معرض خطر ابتلا به هپاتیت می باشند شبکه هپاتیت ایران اقدام به واکسیناسیون این کودکان نموده است. در این حرکت ضمن ایمن سازی کودکان با تهیه و توزیع بروشور آموزشی مخصوص کودکان در خصوص آشنایی با فعالیتهای کبد و بیماری هپاتیت سعی در آگاه سازی دانش آموزان صورت پذیرفت. امید است شاهد ابتلای هیچ کودکی به انواع هپاتیت های ویروسی نباشیم.