۲۱ شهریور ماه، روز ملی سینما فرصت مناسبی است تا از سعی و کوشش خستگی ناپذیر تمامی فعالان  این حوزه که با تلاشی بی بدیل توانسته اند به انعکاس واقعیت های اجتماعی جامعه کنونی بپردازند و در راستای اعتلای این هنر ماندگار و سطح آگاهی افراد گام بردارند، قدردانی نمایم. بی شک، سینما و سایر رسانه های جمعی می توانند درگسترش و احیای فرهنگ، آموزش جامعه، ترویج افکار، رفتار، ارزش ها و باورهای درست در بین مخاطبان و نیز جذب توجه و نگاه جامعه و مسئولین به مشکلات معیشتی افراد، بویژه بیماران در تأمین دارو نقش بسزایی ایفا نمایند. از این رو، با عنایت به جایگاه بی مثال این هنر در سازندگی جامعه، از کلیه سینماگران و فعالان این عرصه دعوت می نمایم تا با پیوستن به کمپین “ریشه کنی هپاتیت «سی» و کنترل هپاتیت «بی» تا سال ۱۴۱۰”  در این حرکت ملی ما را یاری نمایند.

دکتر سید مؤید علویان

رئیس شبکه هپاتیت ایران