کبد الکلی

کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی ها به عهده دارد.کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود ۵ گرم چربی در ۱۰۰ گرم وزن خود بوده که از این میزان ۱۴% تری گلیسیرید, ۶۴% فسفولیپید,۸% کلسترول , ۱۴% آن را اسیدهای چرب تشکیل می دهند. در حالت کبد چرب , میزان چربی در کبد بیش از ۵ درصد وزن کبد می باشد که در این شرایط بیش از نیمی از چربیها را تری گلیسیرید تشکیل می دهد.بیماری کبد چرب , بیماری شایع در جامعه است و در حدود یک سوم از اتوپسی های انجام شده در مراکز پزشکی قانونی بر روی کبد افراد بالغ که مرگ آنها ناشی از حوادث بوده و در زمان حیات علایم این بیماری در آنها دیده نشده , مشاهده شده است. توزیع رسوب چربی در کبد با توجه به نوع , عامل و مدت بیماری به صورت ماکرووزکولر (قطرات هسته را کنار زده) و ماکرووزیکولر(قطرات کوچک چربی در اطراف هسته)دیده می شود. کبد چرب در نتیجه بسیاری از بیماری ها ایجاد می شود

در اکثر موارد, چاقی, اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل کبد چرب می باشند ولی حالت های دیگر مثل بیماری دیابت(مرض قند) مصرف مشروبات الکلی, بد غذایی و سوء تغذیه .مصرف برخی داروها (مثل پردنیزولون و داروهای ضد تشنج) و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب موثرند.کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد.در صورت بروز اختلال در آن, چربی در کبد رسوب می کند و موجب کبد چرب می شود.تجمع چربی در کبد در نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود.در واقع ۴ چرخه به صورت جداگانه و یا با هم در ایجاد کبد چرب موثرند که عبارتند از :

افزایش تحویل اسید های چرب آزاد به کبد

افزایش تولید اسیدهای چرب آزاد در کبد

کاهش بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد

کاهش تولید و ترشح VLDL

امروزه اهمیت کبد چرب در بروز استئاتوهپاتیت یا همان هپاتیت ناشی از چربی و بروز فیبروز در کبد, و پیشرفت به سمت بیماری مزمن کبدی است