کلونوسکوپی

کلونوسکوپی چیست؟

کلونوسکوپی روشی برای بررسی جدار داخلی کولون یا روده بزرگ است که به کمک آن تمامی طول روده بزرگ از مقعد تا محل اتصال به روده کوچک بررسی میگردد. کلونوسکوپ دستگاهی است که از یک لوله انعطاف پذیر با قطری به اندازه یک انگشت و طول حدود ۱٫۵ متر تشکیل شده است. این لوله به یک منبع نوری و یک دوربین بسیار کوچک ویدیویی که برای تصویربرداری از روده مورد استفاده قرار می گیرد مجهز می باشد. هنگام کلونوسکوپی، پزشک، به کمک کولونوسکوپ به آرامی از طریق مقعد وارد راست روده و روده بزرگ می شود و داخل روده بزرگ را در مانیتور دستگاه مشاهده می نماید

در چه مواردی انجام کلونوسکوپی ضرورت دارد؟

خونریزی بدون علت مشخص از مقعد، خون مخفی در مدفوع، درد قسمت تحتانی شکم ، اسهال یا یبوست مزمن ، احساس عدم دفع کامل ، لزوم پیگیری بیماری های التهابی روده، رویت زودهنگام پولیپ ها و ضایعات کولون و تعیین خوش خیمی و بدخیمی آنها، سابقه بدخیمی گوارشی در بستگان درجه یک، همچنین در برخی از موارد برای سنین بالای ۵۰ سال