پیوند کبد روی بیمار مبتلا به هپاتیت انجام شد

شاخص کبد چرب در پیش بینی بیماری کبد چرب غیر الکلی