دکتر سید مؤید علویان، غربالگری هپاتیت کودکان بهزیستی زاهدان

طراحی و اجرا : طراحان سروش امید