گاهی برای نجات جان کودکان میهن باید از خود گذشت.

در شهر ورزنه اصفهان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر مبتلا به سالک شدند که بیشتر کودکان بودند و برای درمان زخم سالک کودکان چاره ای جز تزریق آمپول ضد سالک در زخم ها نداشتیم.

والدین کودکان از تاریخ اعتبار و صحت آمپول ها اطمینان نداشتند و اجازه تزریق نمی دادند و حق داشتند زیرا عوارض متعددی از آمپول های ضد سالک گزارش شده بود.
در چنین اوضاعی تنها چاره این بود که مقابل چشم والدین بارها آمپول ضد سالک را ابتدا به دست خودم تزریق نمایم.
اگرچه درد داشت و تورم و ….اما ارزش داشت، چون جان کودکان میهن و سرمایه های آینده کشورم محفوظ و مصون باقی می ماند و چهره غم و تردید مادران به شادی و اطمینان تبدیل می شد.

بهمن ۱۳۹۷

دکتر سید ناصر عمادی

متخصص پوست و مو

مشاهده فیلم در زیر