گاهی خدا پیام خود را بیشتر از  درک و شعور ما ارسال میفرماید (به قول ما آخر مردانگی است خدا) .

مهم‌ترین علت حضورم در اردوگاه سیل زدگان «مگران ۳ » در شوش خوزستان،
فیلمی بود که دو هفته قبل برایم ارسال شده بود که صورت و بدن کودکان از گزش حشرات زخم های متعددی داشت.

در این فیلم کودکی بیش از همه توجه من را به خودش جلب کرده بود و شاید خیلی آرزوی دیدارش را داشتم.

خیلی عجیب بود وقتی وارد این اردوگاه با جمعیت حدود ۵۰۰ نفر شدیم ناگهان مقابل چشمان خودم همین کودک را دیدم که در آغوش مادرش بود.
نتوانستم تحمل کنم و به سرعت او را در آغوش گرفتم.

من! همین دیدار با کودک عشایر ( که آرزوی آنرا داشتم ) را لطف و پاداش خدای بزرگ برای خود میدانم و آنرا سیگنالی از احد ازلی میدانم که خیلی به من لذت داد !

فروردین ۹۸

دکتر سید ناصر عمادی
متخصص پوست و مو