در این جزوه تلاش شده تا اطلاعات جامعی مبنی بر توضیح فشار خون، علل،عوارض و درمان آن گرداوری گردد. لذا برای کسانی که از فشار خون بالا و یا پایین رنج میبرند توصیه میگردد. همچنین این جزوه برای کسانی که در خانواده، فامیل و یا اطرافیانشان با افراد دارای فشارخون مواجه هستند سودمند میباشد.

فشارخون