زمانیکه در خیابان پارک کرده اید و یا پشت چراغ قرمز ایستاده اید می بینید  یک دونده به ساعتش نگاه میکند نمیخواهد وقتش بگذرد بلکه میخواهد نبضش را کنترل کند او ضربان قلبش را در زمان ورزش میخواهد بداند تا میزان فعالیتش را مطابق با آن  انجام میدهد

قدم ۱

اگر راحت نیستید که در ذهنتان محاسبات لازم را انجام دهید، برای تعیین حداکثر ضربان قلبتان از یک ماشین حساب استفاده کنید.

قدم ۲

سن فعلیتان را از ۲۲۰ کم کنید تا حداکثر ضربان قلبتان در دقیقه محاسبه شود. بعنوان مثال اگر ۴۰ سال دارید، محاسبهای که انجام خواهید داد، ۲۲۰ منهای ۴۰ است که می‌شود ۱۸۰. به این ترتیب، حداکثر ضربان قلب شما ۱۸۰ تپش در دقیقه است. شما نباید در طول ورزش، از این مقدار ضربان قلب، فراتر روید.

قدم ۳

در داخل منطقه‌ی ضربان قلب هدفتان تمرین کنید، تا حداکثر نتیجه را از هر تمرین هوازی بدست آورید. به گفته‌ی انجمن قلب آمریکا، منطقه‌ی هدف شما بین ۵۰ تا ۸۵ درصد از حداکثر ضربان قلبتان تغییر می‌کند. یعنی برای کسی که ۴۰ سال دارد، این منطقه هدف بین ۹۰ تا ۱۵۳ تپش در هر دقیقه است.

نگهداشتن ضربان قلب در این محدوده، تضمین می‌کند که شدت تمرینتان به اندازه کافی بالا است، اما نه آنقدر بالا که به قلبتان فشار بیاید.

هشدار

با پزشکتان در مورد عوارض جانبی هر دارویی که مصرف می‌کنید صحبت کنید. برخی داروها می‌توانند ضربان قلبتان را افزایش یا کاهش دهند.

نکات

  • هر سال، حداکثر ضربان قلبتان را محاسبه کنید. با بالا رفتن سن، حداکثر ضربان قلب شما کاهش می‌یابد.
  • برای بررسی ضربان قلبتان در طول ورزش یا حتی در حالت استراحت، با قرار دادن دو انگشت در قسمت داخلی مچ دستتان یا در امتداد نای، نبضتان را پیدا کنید. به محض پیدا کردن یک نبض قوی، به ساعت مچی یا زمانسنجتان نگاه کنید، و به مدت ۱۰ ثانیه، هر تپشی که حس می‌کنید را بشمارید. برای محاسبه‌ی ضربان قلب فعلیتان، عدد بدست آمده را در ۶ ضرب کنید.

دکتر سلام

لینک خبر