دکتر مسعود ضیایی، متخصص بیماریهای عفونی و تب دار در مورد هپاتیت سی توضیح می دهد.

رئيس مركز تحقيقات هپاتيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند گفت: اگر عفونت حاد ناشي از ويروس هپاتيت سی زود تشخيص داده شود به راحتي قابل علاج است و در ۹۸ درصد موارد قابل ريشه كني است.
دكتر مسعود ضيائي افزود: خوشبختانه ورود داروهاي جديد در ۹۸ درصد موارد به ريشه كني ويروس هپاتيت سی منجر مي شود و اميد است تا سال ۱۴۱۰ ريشه كني هپاتيت در ايران و ساير نقاط جهان تحقق يابد.
وي گفت: قبل از سال ۱۳۷۶ اين بيماري در كشور شناسايي نمي شد، افرادي كه در اين سال ها خون دريافت كرده اند، براي تشخيص و شناسايي بيماري آزمايش هاي لازم را انجام دهند.
وي ادامه داد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه مجبور به دريافت خون بود،معتادان تزريقي و افراد داراي رفتار پرخطر جنسي بايد نسبت به انجام آزمايش اقدام كنند.
به گزارش ايرنا، ضيائي يادآور شد: متاسفانه پنج درصد افرادي كه به بيماري هپاتيت مبتلا هستند از بيماري خود با خبرند و تنها يك درصد آنها براي درمان اقدام مي كنند.
وي بيان كرد: شناسايي ميزان شيوع و الگوي انواع بيماري ها در هر منطقه با توجه به شرايط جغرافيايي و مشخصات دموگرافيكي و عوامل خطر خاص هر منطقه در برنامه ريزي براي كاهش آن بيماري نقش مهمي دارد.
وي افزود: با وجود اينكه مطالعات زيادي در ايران انجام گرفته همچنان جنبه هاي زيادي از اپيد ميولوژي انواع هپاتيت در كشور ناشناخته مانده است.
اجراي طرح جامع بررسي هپاتيت هاي ويروسي در بيرجند

وي ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن كشور در منطقه شيوع متوسط هپاتيت بی و نبود برنامه غربالگري خاص، بررسي وضعيت موجود ماركرها و بررسي در هر منطقه براي برنامه ريزي و مبارزه عليه بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است.
رئيس مركز تحقيقات هپاتيت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به اجراي طرح جامع بررسي هپاتيت هاي ويروسي در مركز خراسان جنوبي اشاره كرد و گفت: اين برنامه با هدف سروپرووالانس و ريسك فاكتورهاي ويروس هپاتيت بی در شهرستان بيرجند انجام شد.
ضيائي يادآور شد: در اين پروژه تحقيقاتي جامعه محور پنج هزار و ۲۳۵ نفر از افراد ۱۵ تا ۷۰ سال انتخاب شدند.
وي ادامه داد: در نتيجه مشخص شد عفونت مزمن هپاتيت بی در بيرجند پايين تر از شيوع متوسط در ايران است ولي آلودگي به اين ويروس در اين منطقه بالاتر از شيوع متوسط كشوري است.
وي اضافه كرد: اين عامل مي تواند نشان دهنده اين باشد كه آلودگي در سنين بالاتر به علت تماس با فاكتورهاي خطر در اين افراد و لزوم كنترل ريسك فاكتورها و اهميت واكسيناسيون هپاتيت بی است.
ضيائي افزود: براساس بررسي ‌هاي انجام شده در اين طرح مشخص شد ۱۶ درصد از جامعه هدف با اين ويروس در تماس هستند كه ۹۰ درصد آنها بهبود يافتند و ۱۰ درصد به بيماري هپاتيت مبتلا هستند.

وي بيشترين سن شيوع بيماري هپاتيت سی را بين سال هاي ۲۵ تا ۶۵ سال دانست و يادآور شد: در برخي مناطق خراسان جنوبي درصد شيوع بيماري هپاتيت نسبت به ديگر مناطق بيشتر است كه تحقيقات لازم در اين مناطق در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

لینک کانال تلگرامی هپاتیت سی: https://t.me/HepatitisCiran