دکتر افشین عشقی متخصص دیابت در باره دیابت مطالبی را ارایه می کنند.

دیابت بیماری مزمنی است که در آن تولید هورمون انسولین متوقف شده، یا میزان تولید آن و گاها کارآیی انسولین تولیدی متناسب با نیاز بدن نیست.
بعنوان مثال در دیابت نوع یک که معولا در سنین پایینتر تشخیص داده میشود، تولید انسولین در بدن متوقف شده و بیمار انسولین ندارد و باید برای حفظ حیات انسولین تزریق کند.
اما در دیابت نوع دو، یا مقاومت به انسولین تولیدی بدن زیاد شده و درنتیجه قند خون بالا میرود، یا تولید انسولین به مقدار لازم و در زمان لازم، بخوبی صورت نمیگیرد.
این تعریف دیابت نوع دو است، شخص در سنین بالاتر و معمولا با وزن بالا، دچار دیابت میشود.
با قرص های خوراکی در ابتدا دیابت کنترل میشود، بعد به مرور با کاهش توانایی تولید انسولین، شخص نیازمند انسولین درمانی خواهد شد.
گرچه این فرد انسولین میزند ولی بازهم دیابت نوع دو دارد.
لازم به ذکر است ، بطور عادی هورمون انسولین در بدن ما در لوزالمعده تولید میشود.