فشارخون یکی ازمشکلاتی است که مستقیما بارژیم غذایی مرتبط میشود. به همین دلیل تغییررژیم غذایی اولین راهکاربرای کاهش یا ازبین بردن فشارخون بالاست. رژیم غذایی برای فشارخون بالا که با نام DASh شناخته میشود، با همین هدف طراحی شده است. تجربه قبلی وتحقیقاتی که توسط سازمان ملی آمریکا (NIH) نشان داده که ازاین رژیم غذایی بدون استفاده ازهیچ گونه دارو و مکمل میتواند به صورت موفقیت آمیز فشارراکاهش دهد. البته این رژیم تاثیرات مثبت برسلامت کلی هم دارد و‌ از پوکی استخوان، سرطان، بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت هم جلوگیری می کند.