همیاران سلامت

باشگاه سلامتی امید با رویکرد ارتقای سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه نسبت به بیماریهای کبدی شایع همچون هپاتیت های ویروسی و کبد چرب و نیز پیشگیری از آسیب های جسمی، اجتماعی و مالی فراوان که بر افراد و خانواده ها تحمیل می گردد اقدام به ایجاد “کمپین همیاران سلامت” نموده است.  لحاظ کردن فرهنگ سلامت در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی در تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باشگاه سلامتی امید، توجه به ارتقای سطح دانش سلامت شهروندان از طریق آموزش‌های مجازی، حضوری و چهره به چهره و تقویت برنامه‌های آموزشی جامع‌ نگر با تأکید بر فرهنگ خود مراقبتی و پیشگیری، توجه به تولید و توزیع محصولات فرهنگی همچون کتاب و بروشور در سطح ملی و بین الملل، استفاده از ظرفیت ارگانها، خیریه‌ها و تشکل‌های مردمی حوزه سلامت از جمله فعالیت های باشگاه سلامتی امید در سال جاری بوده است.

از دیگر فعالیت های اجتماعی باشگاه سلامتی امید می توان به انتخاب سفیرانی از جنس سلامت و از میان چهره های برجسته فرهنگ و هنر همچون استاد جمشید مشایخی و احمدرضا درویش اشاره کرد. علاوه بر نقش مؤثر چهره های محبوب اجتماعی در ترویج فرهنگ سلامت، حضور  اثربخش یکایک افراد جامعه در بهبود سبک زندگی سالم غیر قابل انکار است، چراکه باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرایانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر بسزایی داشته باشیم. از این حیث، ترویج فرهنگ تغذیه سالم و صحیح، ترویج فرهنگ ورزش و تحرک، ترویج فرهنگ مبارزه با دخانیات به ویژه سیگار و قلیان، ترویج فرهنگ کنترل مداوم وزن، فشار خون و قند خون و همچنین تنویر افکار عمومی در خصوص باورهای غلط در خصوص راه های انتقال هپاتیت های ویروسی و نگرش مرسوم نسبت به بیماران هپاتیت از جمله اولویت‌های موضوعی همیاران سلامت است.