ورزش مداوم باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد می‌شود.
محققان با انجام تحقیقاتی بر روی موش‌ها دریافتند که ورزش و دویدن از رشد تومور کبد می کاهد و در درمان  سرطان کبد موثر است.
ورزش مداوم باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد می‌شود. تحقیقاتی در این زمینه بر روی دو گروه از موش‌ها انجام شد که یکی از آنها تغذیه کنترل شده‌ای داشتند و دیگری تغذیه چربی داشتند و ضمنا در این گروه یکی غیر فعال بودند و دیگری ورزش می‌کردند. گروهی که ورزش می‌کردند هر روز به مدت ۶۰ دقیقه‌ بر روی تردمیل می‌دویدند و این کار را پنج روز در هفته‌ انجام می‌دادند. بعد از ۳۲ هفته‌ ورزش مداوم، ۷۱ درصد از موش‌هایی که تغذیه کنترل شده ای داشتند تومورشان بزرگ‌تر از ۱۰ میلیمتر شد در حالی که در گروهی که ورزش نمی‌کردند ۱۰۰ درصد آنها تومورشان بزرگ‌تر از ۱۰ میلیمتر شد. این نشان می‌دهد که تومورهای کبدی در کسانی که ورزش می‌کنند کمتر رشد می‌کند. پروفسور ژان فرانسوا دوفور می‌گوید: تحقیقات نشان داده‌اند که ورزش مداوم در حجم تومورها تاثیرگذار است. ورزش از چربی کبد می کاهد. ما می‌دانیم که امروزه شیوه زندگی بسیار غیر سالم شده است که باعث چرب نشدن کبد می‌شود که در نهایت منجر به سرطان کبد می‌شود. این تحقیقات شروعی برای بررسی تاثیر ورزش بر روی سرطان کبد بوده است و محققان امیدوارند تا در آینده مطالعات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.
سرطان کبد  حدود ۵٫۴ درصد از کل سرطان‌ها را در بر می‌گیرد. هر ساله ۶۹۵ هزار نفر بر اثر این بیماری می‌میرند که ۴۷ هزار نفر آنها در اروپا هستند.سرطان کبد پنجمین سرطان شایع در میان مردان و هشتمین سرطان شایع در میان زنان است.