۱۳۹۴/۰۸/۱۳

یک مطالعه جدید که بر روی مردان مسن انجام شده نشان داده است که روزی تنها دو دقیقه پریدن می تواند استخوان های تنه و لگن را محکم تر کرده و احتمال شکستگی آنها بعد از زمین خوردن را کاهش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، استخوان ها با بالا رفتن سن ضعیف تر می شوند که به این حالت پوکی استخوان می گویند. پوکی استخوان ناشی از افزایش سن می تواند ریسک شکستگی استخوان ها بخصوص شکستگی استخوان های لگن بدنبال زمین خوردن را افزایش دهد.
حالا تحقیقی جدید توسط محققان بریتانیایی نشان داده است که جهیدن و پریدن می تواند ضرباتی مداوم و خفیفی به استخوان های تنه و لگن وارد کند و این ضربات می توانند استخوان های این نواحی را محکم تر و قویتر کنند.
در این مطالعه از ۳۴ مرد مسن خواسته شد تا به مدت یک سال هر روز دو دقیقه تنها بر روی یک پای خود به بالا و پایین بپرند. برای پای دیگر این کار انجام نشد. در انتهای یک سال مشاهده شد که تراکم استخوان در استخوان لگن طرفی که بر روی آن جهش صورت گرفته بود ۷ درصد بیشتر شده است.
سلامت نیوز: کاهش ریسک شکستگی استخوان تنها با ۲ دقیقه پریدن