دکتر وحید جهانمیری نژاد، پزشک فعال و مبارز با اچ آی وی با حضور در یکی از مناطق جمع آوری زباله توسط کودکان افغان به ۴۰۰ کودک و نوجوان واکسن هپاتیت بی تزریق و از حدود ۲۰۰ نفر تست اچ آی وی گرفته است. از آنجا که این کودکان با عوامل خطری همچون تماس با اشیاء تیز و برنده سر کار و دارند بیشتر از سایر کودکان در معرض ابتلا به بیماریهای منتقله از راه خون همچون هپاتیت های ویروسی و اچ آی وی قرار دارند.