همانژیوم

همانژیوم یک ضایعه مادرزادی می باشد که ممکن است در کبد نیز مشاهده شود .
ماهیت این توده عروقی و خوش خیم می باشد و در اکثر موارد بطور اتفاقی کشف شده و نیاز به درمان ندارد .
در مواردیکه این توده ایجاد علائمی مانند درد و یا خونریزی نماید نیاز به پیگیری و درمان خواهد داشت .

درمان همانژیوم

در گذشته تنها راه درمان همانژیوم جراحی بوده که در اکثر موارد قابل انجام نیست . امروزه با استفاده از درمانهای داخل عروقی نیمه تهاجمی میتوان عروق خون رسان همانژیوم را مسدود کرد . بدین ترتیب همانژیوم غیر فعال شده و تبدیل به یک بافت مرده می شود ودر نهایت بسیار کوچک می شود .

روش انجام عمل امبولیزاسیون کبد

پس از مشاهده مدارک و تایید توده همانژیوم توسط پزشک رادیولوژیست تحت هدایت دستگاه تصویربرداری , همراه با بی حسی موضعی ,کاتتر مخصوص از کشاله ران راست وارد شریان کبد(در ابتدای عروق خون رسان همانژیوم) می شود.
پس از تزریق ماده حاجب و تایید محل همانژیوم , ترکیب مواد مسدود کننده بداخل شریان همانژیوم تزریق شده و همواره با تصویربرداری مراحل انجام عمل چک می شود .
پس از تزریق مواد مسدود کننده کاتتر خارج می شود وجهت جلوگیری از خونریزی, محل شکاف با آنژیوسیل یا با فشار مضاعف دست بسته می شود
پس از پانسمان محل شکاف کیسه شن در محل قرارگرفته به مدت ۱الی ۲ ساعت تا از خونریزی جلوگیری شود .
حداقل ۲۴ ساعت کشاله ران راست بی حرکت باشد ودر مواقع لزوم محل شکاف با دست کمپرس شود .
امبولیزاسیون همانژیوم کبد بدون برش جراحی و فقط با ایجاد یک شکاف چند میلیمتری روی کشاله ران انجام می شود و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی آثاری از شکاف باقی نمی ماند و نسبت به جراحی مزایای قابل توجهی دارد .
منبع: مرکز تصویربرداری پردیس نور