۱۲ شهریور ماه روز بهورز، روز قدردانی از تلاش بی بدیل سخت کوشان و فداکارانی است که با بردباری و تلاشی خستگی ناپذیر می کوشند تا با آموزش جامعه و ارتقاء شاخص های بهداشتی کشور، نقش بی بدیلی در ارائه خدمات سلامت به افراد و همچنین جلوگیری از اشاعه بیماریها همچون هپاتیت های ویروسی ایفا نمایند. بی شک، ایثار این عزیزان در دور افتاده ترین نقاط کشور در راستای تلقیح واکسن هپاتیت بی و پوشش ۹۹ درصدی نوزادان از سال ۱۳۷۳ که ۸۵ درصد آن در ۲۴ ساعت اول زندگی اتفاق افتاده است سبب شده تا امروز شاهد کاهش بار بیماری و شیوع هپاتیت بی از متوسط به کم باشیم. یقینا، دستیابی به این موفقیت بزرگ مرهون تلاشهای صادقانه این عزیزان در خانه های بهداشت سراسر ایران می باشد. از این رو، اندرون پاک و بی آلایش و دلهای سرشار از مهر و محبتشان را که پیام آور سلامتیست ارج می نهم و از خداوند متعال توفیق روز افزونتان را خواستارم.

دکتر سید مؤید علویان
دبیر و مؤسس جامعه جهانی هپاتیت و باشگاه سلامتی امید