سید موید علویان خطاب به وزیر بهداشت نوشت: خواهشمند است به تعهدات کشور عزیز ایران در ریشه کنی هپاتیت سی تا ۱۴۱۰ با توجه به مکاتبات متعدد با ریاست جمهور محترم و وزیر وقت که همگی به بایگانی سپرده شد، توجه کافی شود.

به گزارش ایران پزشک، متن یادداشت سید موید علویان خطاب به سعید نمکی بدین شرح است:

«ابتدا برای پذیرفتن این مسئولیت سنگین به جناب عالی تبریک عرض کرده و موفقیت جناب عالی را از خدا خواستاریم.

ثانیا خواهشمند است به تعهدات کشور عزیز ایران در ریشه کنی هپاتیت سی تا ۱۴۱۰ با توجه به مکاتبات متعدد با ریاست جمهور محترم و وزیر وقت که همگی به بایگانی سپرده شد، توجه کافی شود.

ما محققین و پزشکان و جامعه پزشکی، پرستاری، آزمایشگاه و … در کنار شما خدمت خواهیم کرد. امروز که سکان وزارت در دستان شماست به سوابق رجوع کنید و برخی ناموفقیت‌ها را ریشه یابی کنید.

ما به شرکت دارویی خاصی توجه نداریم، ولی سیاست‌های غلط وزارت‌خانه منجر به تعطیلی خطوط تولید داروهای هپاتیت سی و بی چند کارخانه منجر شد و انشالله که در آن فشار اربابان ثروت و قدرت که بدون توجه به ضرورت دوری از conflict of interest وارد عرصه تولید دارو شده باشند، در این رویداد غم انگیز بی ارتباط باشد.

ما همیشه برای خدمت به مردم در کنار وزارتخانه خواهیم ماند.»