هجدهم اردیبهشت ماه) روز جهانی تالاسمی، روز افزایش آگاهی عمومی و اقدامات لازم جهت پیشگیری از تولد یک بیمار تالاسمی است. این بیماری شایع ترین بیماری ژنتیک ایران است که به دلیل نقص در ساختمان هموگلوبین، گلبول های قرمز حاصله در جریان خون، عمر طبیعی نداشته و به سرعت از بین می روند و حاصل آن کم خونی شدید است که رشد و تکامل و فعالیت اعضای حیاتی را مختل می کند. از این رو، بیماران تالاسمی نیازمند دریافت خون مکرر می باشند. متاسفانه در گذشته به دلیل عدم بررسی خون های اهدایی از نظر هپاتیت سی، تعدادی از این بیماران به هپاتیت سی مبتلا شدند که خوشبختانه ورود داروهای جدید و مؤثر سبب شد تا هدف ریشه کنی هپاتیت سی در بیماران تالاسمی تا سال ۱۴۰۰ را در دستور کار خود قرار دهیم.
در این راستا، از تلاش تمامی همکاران گرامی در جهت بیماریابی و درمان این عزیزان کمال تشکر را دارم و امیدوارم با همتی راسخ و کوششی مضاعف به هدف ریشه کنی نائل آییم.