Fatty liver in Kurdish

Fatty liver in Kurdish
1 Download

هپاتیت اتوایمیون

هپاتیت اتوایمیون
۳ Downloads

بروشور فیبرواسکن

بروشور فیبرواسکن
۸ Downloads

بروشور کبد چرب

بروشور کبد چرب
۳۹ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۲ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۱۲ Downloads

آنچه باید در مورد هپاتیت بی و سی بدانیم

آنچه باید در مورد هپاتیت بی و سی بدانیم
۲ Downloads

هپاتیت اتوایمیون

هپاتیت اتوایمیون
۳ Downloads

هپاتیت آ و ایی ویژه پزشکان

هپاتیت آ و ایی ویژه پزشکان
۲ Downloads

هپاتیت بی ویژه پزشکان و متخصصان

هپاتیت بی ویژه پزشکان و متخصصان
۴ Downloads

هپاتیت بی برای دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی

هپاتیت بی برای دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی
۶ Downloads

راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل هپاتیت ویروسی سی در بیماران کلیوی

راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل هپاتیت ویروسی سی در بیماران کلیوی
۲ Downloads

راهنمای کارکنان بهداشتی در کنترل هپاتیت های ویروسی در بیماران همودیالیز و پیوند کلیه

راهنمای کارکنان بهداشتی در کنترل هپاتیت های ویروسی در بیماران همودیالیز و پیوند کلیه
۱ Download

راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتیت سی در بیماران تالاسمی

راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتیت سی در بیماران تالاسمی
۲ Downloads

سوء هاضمه و زخم های دستگاه گوارش

سوء هاضمه و زخم های دستگاه گوارش
۳ Downloads

Hepatitis B in Dari

Hepatitis B in Dari
2 Downloads

Hepatitis B in Kurdish

Hepatitis B in Kurdish
3 Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۴ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۳ Downloads

جلسه علمی و آموزشی امید ۱۳

جلسه علمی و آموزشی امید ۱۳
۱ Download

هپاتیت آ در کودکان

هپاتیت آ در کودکان
۱ Download

درمان هپاتیت بی و سی -دکتر علویان

درمان هپاتیت بی و سی -دکتر علویان
۲ Downloads

همایش هپاتیت های ویروسی آبان ماه زاهدان

همایش هپاتیت های ویروسی آبان ماه زاهدان
۶ Downloads

هپاتیت و بارداری

هپاتیت و بارداری
۲ Downloads

شش حقیقت تشخیص هپاتیت های ویروسی

شش حقیقت تشخیص هپاتیت های ویروسی
۲ Downloads

اسلاید آموزشی بیماریهای کبدی

اسلاید آموزشی بیماریهای کبدی
۹ Downloads

بروشور هپاتیت سی، یزد

بروشور هپاتیت سی، یزد
۸ Downloads

بروشور هپاتیت بی، یزد

بروشور هپاتیت بی، یزد
۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی، انجمن سلامت خانواده ایران

بروشور هپاتیت سی، انجمن سلامت خانواده ایران
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، انجمن سلامت خانواده ایران

بروشور هپاتیت بی، انجمن سلامت خانواده ایران
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، ارومیه

بروشور هپاتیت سی، ارومیه
۸ Downloads

بروشور هپاتیت بی، ارومیه

بروشور هپاتیت بی، ارومیه
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، توتیا

بروشور هپاتیت سی، توتیا
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، توتیا

بروشور هپاتیت بی، توتیا
۹ Downloads

بروشور هپاتیت بی، تبریز

بروشور هپاتیت بی، تبریز
۹ Downloads

بروشور هپاتیت سی، تبریز

بروشور هپاتیت سی، تبریز
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، اداره سلامت

بروشور هپاتیت بی، اداره سلامت
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، اداره سلامت

بروشور هپاتیت سی، اداره سلامت
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، سازمان ورزش

بروشور هپاتیت سی، سازمان ورزش
۸ Downloads

بروشور هپاتیت بی، سازمان ورزش

بروشور هپاتیت بی، سازمان ورزش
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، سازمان نقشه برداری

بروشور هپاتیت سی، سازمان نقشه برداری
۱۰ Downloads

بروشور هپاتیت بی، سازمان نقشه برداری

بروشور هپاتیت بی، سازمان نقشه برداری
۱۰ Downloads

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه میلاد

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه میلاد
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه میلاد

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه میلاد
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، مازندران

بروشور هپاتیت سی، مازندران
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، مازندران

بروشور هپاتیت بی، مازندران
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، خراسان رضوی

بروشور هپاتیت سی، خراسان رضوی
۸ Downloads

بروشور هپاتیت بی، خراسان رضوی

بروشور هپاتیت بی، خراسان رضوی
۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه خاورمیانه

بروشور هپاتیت سی، آزمایشگاه خاورمیانه
۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی، کیوان

بروشور هپاتیت سی، کیوان
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه خاورمیانه

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه خاورمیانه
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، کرمانشاه

بروشور هپاتیت سی، کرمانشاه
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه کیوان

بروشور هپاتیت بی، آزمایشگاه کیوان
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، ایلام

بروشور هپاتیت سی، ایلام
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، کرمانشاه

بروشور هپاتیت بی، کرمانشاه
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، ایلام

بروشور هپاتیت بی، ایلام
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، هرمزگان

بروشور هپاتیت سی، هرمزگان
۸ Downloads

بروشور هپاتیت بی، هرمزگان

بروشور هپاتیت بی، هرمزگان
۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی، دانشگاه علوم پزشکی فارس

بروشور هپاتیت سی، دانشگاه علوم پزشکی فارس
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، دانشگاه علوم پزشکی فارس

بروشور هپاتیت بی، دانشگاه علوم پزشکی فارس
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، درمان آرا

بروشور هپاتیت سی، درمان آرا
۱۰ Downloads

بروشور هپاتیت بی، درمان آرا

بروشور هپاتیت بی، درمان آرا
۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی، بیرجند

بروشور هپاتیت سی، بیرجند
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، بیرجند

بروشور هپاتیت بی، بیرجند
۷ Downloads

بروشور هپاتیت سی، کدریون و MSD

بروشور هپاتیت سی، کدریون و MSD
7 Downloads

بروشور هپاتیت بی، کدریون و MSD

بروشور هپاتیت بی، کدریون و MSD
7 Downloads

بروشور هپاتیت سی، بندر عامری

بروشور هپاتیت سی، بندر عامری
۷ Downloads

بروشور هپاتیت بی، بندر عامری

بروشور هپاتیت بی، بندر عامری
۷ Downloads

کتابچه هپاتیت بی

کتابچه هپاتیت بی
۵۸ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۸۲ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۱۱۲ Downloads

درمان دیسک

درمان دیسک
۳۰ Downloads

مرکز تصویربرداری تهران

مرکز تصویربرداری تهران
۲۰ Downloads

استنت گذاری حالب و نفروستومی

استنت گذاری حالب و نفروستومی
۲۶ Downloads

رادیوفرکونسی جهت درمان استئوئید استئوما

رادیوفرکونسی جهت درمان استئوئید استئوما
۲۹ Downloads

آمبولیزلسیون پروستات

آمبولیزلسیون پروستات
۳۰ Downloads

مداخلات صفراوی

مداخلات صفراوی
۳۵ Downloads

آمبولیزاسیون فیبروم رحمی

آمبولیزاسیون فیبروم رحمی
۳۴ Downloads

نمونه برداری از پرزهای جفتی (CVS)

نمونه برداری از پرزهای جفتی (CVS)
19 Downloads

بیوپسی استخوان

بیوپسی استخوان
۲۶ Downloads

ناهنجاری شریانی_ وریدی در مغز

ناهنجاری شریانی_ وریدی در مغز
۲۶ Downloads

بیوپسی

بیوپسی
۲۶ Downloads

PRT

PRT
25 Downloads

درمان آندواسکولار پای دیابتی

درمان آندواسکولار پای دیابتی
۲۹ Downloads

ورتبروپلاستی

ورتبروپلاستی
۳۰ Downloads

هپاتیت سی فارسی

هپاتیت سی فارسی
۱۳۶ Downloads

بروشور هپاتیت بی

بروشور هپاتیت بی
۳۰ Downloads

بروشور کبد چرب

بروشور کبد چرب
۱۲۱ Downloads

بروشور هپاتیت سی

بروشور هپاتیت سی
۲۶ Downloads

فیبرواسکن

فیبرواسکن
۳۹ Downloads

کتابچه عکاسی

کتابچه عکاسی
۹ Downloads

کتابچه نقاشی

کتابچه نقاشی
۹ Downloads

Fibroscan in Kurdish

Fibroscan in Kurdish
38 Downloads

Hepatitis C in Kurdish

Hepatitis C in Kurdish
61 Downloads

Afghan HCV

Afghan HCV
12 Downloads

Hepatitis C in Dari

Hepatitis C in Dari
53 Downloads

رادیو فرکونسی

رادیو فرکونسی
۴۸ Downloads

هپاتیت ویروسی در زندان

هپاتیت ویروسی در زندان
۱۰۳ Downloads

برخورد عملی با هپاتیت ویروسی

برخورد عملی با هپاتیت ویروسی
۷۹ Downloads

خلاصه هپاتیت سی

خلاصه هپاتیت سی
۱۷۱ Downloads