پیام دکتر علویان به رؤسای جدید و قدیم سازمان انتقال خون ایران

هفته ملی هپاتیت

“هپاتیت” یکی از چالش بزرگ بهداشتی در دنیا

پیام دکتر سید مؤید علویان به مناسبت روز جهانی غذا

تبریک دکتر سید مؤید علویان به مناسبت روز بهورز

پیام تبریک دکتر سید مؤید علویان به مناسبت روز جهانی داروسازی

تبریک دکتر سید مؤید علویان به مناسبت روز خبرنگار