تبریک دکتر سید مؤید علویان به مناسبت روز خبرنگار

پیام دکتر علویان به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی

بیش از نیمی از ایرانی‌ها در برابر هپاتیت B واکسینه شدند

پیام دکتر علویان به مناسبت روز جهانی پرستار

پیام دکتر علویان به مناسبت روز جهانی تالاسمی